Rafał Gajewski

G2Soft Sp. z o.o.

Dedykowane Aplikacje i Systemy Informatyczne
Programy na Zamówienie

Doświadczenie?

Ostatnie kilkanaście lat programowałem w Urzędzie Miasta stołecznego Warszawy. Siedem tysięcy pracowników Urzędu i dzielnic Warszawy miało (i nadal ma) duże potrzeby na usługi programistyczne. Głównie jest to tworzenie aplikacji intranetowych (działających wewnątrz firmy) na zamówienie poszczególnych biur.

Droga od pomysłu na nowy program do jego realizacji i wdrożenia wygląda mniej więcej tak:

  • Usługa ropoczyna się analizą tematu, potrzeb - jakie zadania ma realizować program, na jakie potrzeby odpowiadać.
  • Następnie warto zastanowić się czy pewnych procesów nie można uprościć. Często zbudowanie programu na indywidualne zamówienie firmy pozwala pewne rzeczy zautomatyzować.
  • Projekt aplikacji, zaprojektowanie bazy danych, wybór technologii wykonania (open source/ Windows), integracje z innymi systemami, interfjes wymiany danych (API).
  • Pisanie aplikacji webowej/ programu/ systemu informatycznego przeplatane jest prezentacją kolejnych wersji Zamawiającemu, sprawdzaniem czy w dobrym kierunku idziemy.
  • Uruchomienie testowe, sprawdzenie działania, końcowe modyfikacje i uruchomienie produkcyjne.
  • Wsparcie techniczne aplikacji, modyfikacje, zapewnienie dalszego rozwoju wykonanych programów.

Po lewej stronie menu z aplikacjami które oprogramowałem, poniżej ich lista.

 
 
...

ASP.NET C# MS SQL Server

Elektroniczna Rekrutacja

System do prowadzenia elektronicznej rekrutacji. Działający w Urzędzie m.st Warszawy i na 18 dzielnicach.
Definiowanie ogłoszenia, niezbędnych wymagań i załączników, zbieranie napływających elektronicznie zgłoszeń, ocena formalna, merytoryczna, powiadamianie kandydatów o testach i rozmowach, wydruki list kandydatów spełniających kryteria. Na końcu wyłonienie kandydata.

 
...

ASP C# ASP.NET MS SQL Server

System Kancelaryjny SignUM

Signum to Elektroniczny Obieg Dokumentów, działający w Urzędzie m.st Warszawy, w 18 dzielnicach i kilku jednostkach: ZTP, ZTM, ZMID, ZDM, ZGN Wawer, ZMSP, SCS Aktywna Warszawa.
Elementy Signum to: moduł kancelaria i nadawanie numeru kancelaryjnego, taryfikacja, książka pocztowa; moduł sekreatriat biura/wydziału: dekretacje, listy kancelaryjne; panel prowadzenia sprawy przez pracownika: znak sprawy, JRWA, zwrotki, koperty, ad acta; Dla urzędników: rejestry, zestawienia.

 

Windows Service C# .NET

Integrator ePUAP

Serwis do automatycznego wysyłania i odbierania pism z/do ePUAPu.
Z jednej strony podpięty pod urzędowy obieg dokumentów (SignUM), z drugiej pod ePUAP (certyfikat). Co zadany czas (15min) łaczy się do wszystkich skrytek urzędu na ePUAP-ie i odbiera pisma adresowane do urzędu.
I w drugą stronę - wysyła wszystkie pisma zaadresowane i podpisane elektronicznie w obiegu dokumentów (SignUM) poprzez ePUAP.

 

ASP.NET Webservice C# MS SQL SERVER

API Signum

Interfejs do komunikacji systemów innych firm (Sygnity, MGA, Xentivo, Megabit) z urzędowym obiegiem dokumentów Signum.

 
...

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Warszawski System Powiadomień Mieszkańców

System pozwalający mieszkańcom zapisywać się na interesujące tematy powiadomień wraz z określeniem dzielnicy. Wiadomości są dodawane i zatwierdzane przez uprawnione osoby z miasta i jednostek. Powiadomienia wysyłane są na SMS-y, aplikację mobilną, system RSO, MZA.

 
...

ASP C# ASP.NET MS SQL Server

Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne

System inwentaryzacji warszawskich zabytkowych pomników nagrobnych. Szczegółowe informacje o pomniku, materiale wykonania, stopniu zniszczenia, osobach pochowanych. Kilka jego zdjęć, zaznaczenie na mapie, obsługa innych cmentarzy.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Rejestr Organizacji

Rejestr organizacji, pism i spraw sądowych dla BAISO UMST.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Rejestr Klubów Sportowych

Rejestr do nadzorowania upływania kadencji rad nadzorczych klubów sportowych dla Biura Sportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 
...

PHP mySQL

Projekty IT

System do zgłaszania zapotrzebowania na aplikacje i systemy informatyczne. Zgłaszanie przez użytkowników, odrzucanie i akceptowanie przez osoby decyzyjne, przydzielanie osób odpowiedzialnych, powiadomienia e-mail o zmianie statusu projektu.

 
...

PHP mySQL

Roczne Plany Działań Urzędu

System do planowania działań poszczególnych biur w ramach przydzielonego budżetu. Weryfikacja i zwrot planów przez osoby uprawnione. Zestawienia i wydruki. Uprawnienia oparte na domenie.

 

PHP mySQL

Projekty Miejskie

System do zgłaszania projektów ogólnomiejskich dla Urzędu m.st. Warszawy.

 

Windows service C# MS SQL SERVER

SMS Service

Centralna aplikacja typu windows service do wysyłania powiadomień SMS z systemów miasta przez wybieranego co roku providera.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

eSignum - Odpady Komunalne, 500+

Niezależny system oparty na Signum i z nim zintegrowany. Zbudowany z trzech niezależnych modułów usprawniających obsługę: deklaracji odpadów komunalnych, wniosków 500+, bonu żłobkowego. Komunikuje się z systemami SignUM (centralnym urzędu i dzielnicowymi), zewnętrznym kreatorem deklaracji, systemem do rozliczania opłat za odpady komunalne i dzielnicowymi systemami do świadczeń rodzinnych.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Rejestr Kontroli i Naruszeń Dyscypliny Finansów Publicznych

System DysFin - składający się z trzech modułów: kontrole zewnętrzne przeprowadzane w urzędzie, dzielnicach, jednostkach miasta; naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych.

 

Windows service C# MS SQL SERVER

Integrator Signum

Niezależny serwis odpowiadający za wymianę pism pomiędzy wszystkicmi instancjami obiegu dokumentów (dzielnice, jednostki, UM). Integracja pism wysyłanych z jednej instancji na inną.

 

Classic ASP VB Script MS SQL SERVER

System Zezwoleń Alkoholowych

Pełny system do obsługi wydawania zezwoleń alkoholowych w Warszawie. Przyjmowanie wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych, opiniowanie, wydawanie i drukowanie zezwolenia, przyjmowanie oświadczeń o sprzedaży, wycofywanie zezwoleń, limity, obliczenia opłat, zestawienia zbiorcze i wyszukiwawcze, publikacja na stronach BIP.

 
...

PHP mySQL

Aplikacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na zamówienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspomaga prace w kilkunastu typach spraw.
Ostatnia zmiana: od lipca 2018 moduł "Dobry start" do rejestracji i obsługi wniosków 300+.

 

Classic ASP VB Script MS SQL SERVER

System Obsługi Przetargów

System dla Biura Zamówień Publicznych do obsługi przetargów.

 

PHP mySQL

SMRP

System do monitoringu realizowanych przedsięwzięć.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Odpady komunalne

Ewidencja firm mogących odbierać odpady komunale z rozbiciem na typy odpadów na których odbieranie mają pozwolenie. Publikacja na BIP.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Parkowanie SMS

System pozwalający mieszkańcom zostawić swój numer telefonu i wybrać najczęstsze miejsca parkowania celem ostrzerzenia SMS-em w przypadku gdy samochód miałby zostać odcholowany.

 

Standalone application C# .NET

Podpis elektroniczny ePUAP

Aplikacja desktopowa instalowana na stanowisku uprawnionych dyrektorów / naczelników do składania elektronicznego podpisu kwalifikowanego pod dokumentem (wysyłanym później na ePUAP).

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Legitymacje Urzędu m.st Warszawy

System obsługi procesu wydawania i obsługi legitymacji pracowniczych urzędu i dzielnic.

 

ASP.NET C# MS SQL SERVER

Baza Statusów Spraw

Baza pozwalająca sprawdzić aktualny status sprawy mieszkańca, wykorzystywana przez system obsługi mieszkańców 19115. Oddzielna baza zasilana windows serwisem z Signum.

 

Standalone application C# .NET

Drukowanie Kopert, Zwrotek Pocztowych

Barcode printer - Aplikacja instalowana na stanowisku komputerowym na którym pracownik drukuje koperty, kody kreskowe, zwrotki listów poleconych, nadaje i nakleja numery kancelaryjne.

 
...

PHP mySQL

System Zarządzanai Szkołą Językową

Rodzice, dzieci, generowanie i drukowanie umów i rachunków. Dziennik lekcyjny, oceny, nieobecnośći, raporty semestralne i końcowe. Moduł rozliczeń lektorów i wysyłki rachunków.

 
...

PHP mySQL

System Zarządzania Przedszkolem

Na zamówienie przedszkola językowego. Grupy zajęciowe, lektorzy, dzieci, rodzice, zapisy na wyżywienie, na wakacje, zarządzanie treścią strony publicznej i widocznej tylko dla zalogowanych rodziców, możliwość zmiany przez rodzica wykupionego pakietu, odwoływanie posiłków, newsletter, powiadomienia sms. Moduł roczlień: generowanie rachunków, tworzenie faktur, korekt, bilans, eksporty danych - zastępuje program do fakturowania.

 
...

PHP mySQL

System Urlopowy

Pozwala na elektroniczne składanie wniosków urlopowych przez pracowników. Wniosek dodatkowo zapisywany jest w formacie PDF i wysyłany e-mailem do uprawnionych osób. Przełożony pracownika może otrzymany wniosek urlopowy zaakceptować lub odrzucić. Zaakceptowane wnioski trafiają następnie do kadr. Pracownik ma podgląd na kalendarz swoich nieobecności, a uprawniosne osoby widzą kalendarz całej firmy.

Elektroniczny System Urlopowy
urlopy.g2soft.pl

 
...

PHP mySQL

Portal Pracowniczy

Intuicyjny w obsłudze portal pozwalający na zamieszczanie aktualności firmy, informacji pracowniczych, wzorów dokumentów. Dostępny w sieci wewnętrznej organizacji.

Portal Pracowniczy
portal-pracowniczy.pl

 
...

PHP mySQL

Elektroniczny System Ankiet

Stworzony dla Klienta przeprowadzającej audyty w firmach. Pozwala definiować poszczególne "strony" ankiet z dowolną ilość pytań. Odpowiedź na każde pytanie może być różnego typu: tak/nie, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, opisowe małe i duże. Storzona ankieta może zostać automatycznie rozesłana do imiennych uczestników - wówczas mamy podgląd odpowiedzi poszczególnych osób. Ankietę można też rozesłać uczestnikom anonimowym.

JestAnkieta.pl

 
...

Google Flutter (Dart), API: PHP mySQL

Aplikacja Mobilna - Dziennik Elektroniczy

Mobilna Aplikacja da Lektorów Języka Angielskiego. Wyświetla: grupy przypisane do lektora, lekcje dla wybranej grupy, listę uczniów w grupie zajęciowej.
Aplikacja umożliwia: sprawdzenie informacji o grupie: lokalizacji, harmonogramie zajęć, podręczniku; Dodanie kolejnej lekcji; Edycję/uzupełnienie szczegółów lekcji w wybranej grupie: temat zajęć, materiały, pracę domową, realizację zajęć, uwagi; Sprawdzenie obecności uczniów na lekcji, wystawienie oceny, oceny z zachowania, uwag/konsultacji.

pobierz z Google Play

 
...

Flutter (Dart), API: PHP mySQL

Aplikacja Mobilna - Wniosek Urlopowy

Mobilna Aplikacja dla pracowników. Na podstawie informacji podanych przez uzytkownika generuje uniwersalny PDF z wnioskiem urlopowym i umożliwia przesłanie go do pracodawcy.
Możliwość integracji z naszym Systemem Urlopowym

pobierz z Google Play

 
...

Flutter (Dart), API: PHP

Praca w Urzędzie - Android

Aplikacja Mobilna dla osób szukających pracy w Urzędzie Miasta st. Warszawy i w dzielnicach. Pozwala na łatwe przeglądanie i zapamiętywanie ogłoszeń o pracę publikowanych przez Urzędy. Można przegladać ogłoszenia, czytać PDFy wymagań, zaznaczać i wyświetlać interesujące ogłoszenia, wysyłać sobie e-mailem link do wybranych ogłoszeń.

pobierz z Google Play

 
...

C# .NET

Aplikacja do przetwarzania danych handlowych

Aplikacja umożliwiła Klientowi masowe przetwarzanie danych handlowych, zawartych w wielu arkuszach kalkulacyjnych Open Office. Użytkownik wybiera folder sieciowy (lub lokalny) gdzie znajdują się dane handlowe (np. z całego roku) a aplikacja każdy ze znalezionch we wskazanym folderze arkuszy przetwarza pod kątem interesujących danych, na bieżąco je pokazuje, a na końcu wyświetla zbiorcze podsumowanie.

 
...

C# .NET

Instalator drukarki USB +bluetooth

Instalator do prostej i automatycznej instalacji drukarki termicznej na komputerach z systememem Windows 7, 8, 10. Aplikacja uruchamiana jest zaraz po podłączeniu drukarki do komputera; instaluje sterowniki drukarki; jeśli użytkownik chce, to wykonuje również sparowanie i instalację drukarki bluetooth.

 

Flutter (Dart), Java (Android)

Aplikacja mobilna do drukowania zdjęć i dokumentów

aplikacja mobilna do drukowania

Aplikacja do drukowania zdjęć i dokumentów PDF na drukarce termicznej poprzez połącznie bluetooth. We Flutter napisany core aplikacji, natomiast do komunikacji bluetooth oraz skalowania obrazów Java. Aplikacja umożliwia:
- wybranie i wydrukowanie pliku graficznego w formacie JPG,
- zrobienie zdjęcia aparatem w urządzeniu i wysłanie go na drukarkę,
- wydrukowanie dokumentu PDF wybranego w aplikacji.
Dodatkowo, zdjęcia/pliki graficzne można przycinać.

pobierz z Google Play